Kategorie

Informace

Nejprodávanější produkty

Sídlo firmy a výdejní sklad

NOVÝ KOMÍN s.r.o.   

Nádražní 19
257 22  Čerčany
(statek u Tesca)
 
po-pá 8:00 - 16:00 hod.
so - jen po předchozí dohodě

 
Obchodní oddělení:
605/86 22 83
 
Technické dotazy a montáže:
720/137 654
 
Sklad:
605/916 275
 
E-mail:
info@novykomin.cz
 

Novinky

Slevy

Naše prodejny

Naše prodejny

Prodejna NOVÝ KOMÍN s.r.o. v Čerčanech

TOPlist

MONTÁŽE KOMÍNŮ - ORIENTAČNÍ CENY

Naše společnost zajišťuje prodej, dopravu a v případě zájmu i montáže komínů.

Před realizací Vás navštíví technik, který si místo realizace fyzicky prohlédne, případně si převezme a prostuduje stavební dokumentaci (pokud je k dispozici), dále zjistí Vaše potřeby a přání a navrhne nejvhodnější řešení montáže, popřípadě i několik variant a následně vyhotoví a zašle přesnou cenovou nabídku a to vše bezplatně!

Naše služby poskytujeme hlavně v oblasti Benešov u Prahy a okolí (po dohodě i jinde). 

Pro domluvení osobní prohlídky a bližší informace ho neváhejte kontaktovat na tel. čísle: 720/137 654 p. Sochovič Jaroslav

!!! Upozorňujeme, že technik je velmi vytížený a v případě, že nezvedá ihned telefon, má jednání se zákazníkem, nebo vykonává práci, která neumožňuje zvedat telefon, proto většinou volá zpátky, nebo ho zkuste kontaktovat později!!!

 

Montáž komínů s keramickou vložkou (šamotovou vložkou)

Jednoprůduchový komín :

 • Cena za montáž komínu je *1.000,- Kč/s DPH za 1 bm výšky komínu (Ø160 - 200 mm)

 

Dvouprůduchový komín :

 • Cena za montáž komínu je *1.300,- Kč/s DPH za 1 bm výšky komínu (Ø160 - 200 mm)

 

*K této ceně je potřebné přičíst cenu za :

 • dopravu montážníků (technologický postup prací může vyžadovat opakovaný příjezd montážníků až další den)

 • režijní náklady (režijní náklady jsou částka, která zahrnuje další náklady a práce spojené s montáží komínu, je v nich zahrnuta montáž - demontáž lešení, ubytování, příplatek za nepřístupnost místa stavby – kdy se nelze dostat autem s materiálem až k místu stavby např. chata v lese bez příjezdové cesty apod).  

 • materiál potřebný ke stavbě komínu jako jsou ocelové výztuže, betonová směs na prolití rohů tvárnic, flexibilní lepidlo, perlinka, fasádní barva, materiál k ukotvení komínu ke zdi, atd.

 

Komín obvykle montuje dvoučlenná četa cca 1-2 dny. První den se smontuje část komínu, postavené se nechá vytvrdnout a další den se provede dokončení montáže. 

Místo, kde se bude komín stavět musí být stavebně připravené a dostatečně únosné, firma nenese zodpovědnost za špatně připravený podklad či základ pro komín. 

Místo stavby musí být prostupné po celé výšce komínu, pokud je to nutné připravit otvor do boku pro průchod kouřovodu zdí, v případě že bude nutné v průběhu stavby upravit prostupy pro stavbu komínu (bouraní, sekání a další úpravy zdiva, či podlah), budou tyto práce po domluvě s objednatelem účtovány navíc. 

Montáž komínu nezahrnuje povrchovou úpravu tvárnic (fasádní omítku, zateplení atd.), tyto práce můžeme zajistit po odsouhlasení ceny objednavatelem. 

Dále cena montáže nezahrnuje oplechování komínu při průchodem střechou (oplechování neprovádíme - objednavatel si musí zajistit sám).

 

Montáž nerezových komínů - třívrstvý izolovaný komín

 • Orientační cena za montáž nerezových komínu je *700,- Kč/s DPH za 1 bm výšky komínu, bez omezení vnitřního průměru. 

 

*K této ceně je potřebné přičíst cenu za : 

 • dopravu montážníků (postup prací může vyžadovat opakovaný příjezd montážníků až další den)
 • režijní náklady (režijní náklady jsou částka, která zahrnuje další náklady a práce spojené s montáží komínu, je v něm zahrnuta montáž, demontáž lešení, ubytování, příplatek za nepřístupnost místa stavby – kdy se nelze dostat autem s materiálem až k místu stavby např. chata v lese bez příjezdové cesty apod).  
 • materiál potřebný ke stavbě komínu jako je např. materiál k ukotvení komínu do zdi a armatury

Jendá se o montáž komínů umístěných na fasádě či procházejícím vnitřkem budovy, bez  průchodu či s průchodem střechou), u komínů, které procházejí střechou, potřebujeme znát upřesnění skladby a sklonu střechy. Dále musíme znát odstup komínu od zdi či fasády. 

Komín obvykle montuje dvoučlenná četa cca 1-2 dny, dle náročnosti. 

Pro montáž je potřebné připravit otvor pro průchod zdí do budovy a v případě že komín bude postaven na samostatném základku, tak rovněž tento základ, běžné ale fasádní nerezové komíny základ nevyžadují.

 

Podmínky stavební připravenosti při dodávce komínu včetně montáže a dělení montáže

Montáž komínu lze rozdělit do několika částí a Vy si můžete zvolit, kterou část si provedete sami svépomocí a které práce požadujete  od naší společnosti (ty pak zajistíme po odsouhlasení ceny).

 

Základ komínu:
Příprava (vybetonování) dostatečně únosného základu pod zděné komínové těleso napojeného na hydroizolaci o půdorysu minimálně 50x50 cm u jednoprůduchového komínu a 80x50 cm u dvouprůduchového komínu.

Hloubku základu doporučujeme min 80cm pokud neurčí statik jinak.

Základ musí být ve výšce konečné úpravy podlahy a musí být dostatečně vytvrdnutý.

Fasádní nerezové komíny základ obvykle nevyžadují.

 


Příprava prostupů:

Předpokladem úspěšné realizace díla je existence stropní konstrukce a střešní konstrukce.

U střešní konstrukce musí být přítomnost minimálně nosných trámů střešní konstrukce.

Před výstavbou komínu je nutné připravit otvory ve stropě, střeše a také ve zdi (pokud bude kouřovod procházet zdí). 

Je nutno zkontrolovat, zda nejmenší vzdálenost hořlavých stavebních materiálů od povrchu komínového pláště komínů (podle  ČSN 73 3150) splňuje minimální vzdálenost  50 - 100mm, popřípadě tyto konstrukce upravit, odstranit či zajistit vhodný prostup hořlavou konstrukcí.

Všechny prostupy musí být ve svislém směru v jedné rovině. Vzniklý prostor mezi komínovým tělesem a konstrukcemi musí být po montáži vyplněn nehořlavou izolací.

Důležité je také vyklidit  a zpřístupnit prostor, kde bude montáž probíhat.

Přístupy ke stavbě komínu zajistit proti poškození při přesunu materiálu na místo stavby.

 Prostup podlahouProstup střechouProstup střechou nerezový komín 


Montáž a demontáž lešení:

Pokud bude montáž komínu vyžadovat stavbu lešení (komín je vně budovy, stavby bez stropů, vysoké půdy), je nutné pořítat s proodloužením času montáže a navýšení její ceny.

Podle podmínek na stavbě můžeme použít lešení nebo montážní plošinu. V ostatních případech si vystačíme se stavebními kozami či pohybem na střešních latích.

Pokud máte možnost připravit vlastní lešení, pak samozřejmě nedojde k navýšení ceny, ale pouze za předpokladu, že ho montážníci označí za bezpečné a plně účelné ke stavbě komínu.

 Lešení 

Zajištění přívodu elektrické energie (220 V) a dodávku vody

 

 

Založení komínu a montáž průběžné části komín

Je nutné zajistit přesnou specifikaci umístění komína,výšku a umístění vývodů (připojení - sopouch 90°nebo 45°), komínová dvířka, odvod kondenzátu, větrací mřížka) a montáž průběžné část komínu.
Čistící díl pro výběr sazí Připojení - sopouch 90° Připojení - sopouch 45° Průběžná část komínu

 

Ukotvení komínu

Dle umístění a druhu komínu je někdy nutné komín ukotvit ke konstrukcím budovy pomocí kotvení do krovu nebo za přichycením komínu ke stěně pomocí obručí.

Fasádní komíny vyžadují speciální kotvení, které nutné osazovat v průběhu montáže.

 Kotvení do krovu Kotvení do krovu

 

Povrchová úprava nadstřešní části:

Nikdy nenechávejte komín delší dobu bez povrchové úpravy s výjimkou fasádních nerezových komínů, jejichž plášť tvoří nerezová roura.

Komín bez povrchové úpravy 

Je hned několik možností jak upravit nadstřešní část komínu a to:

 • Speciální nadstřešní tvárnice (dekory, prstence):

Použitím těchto tvárnic o výšce 10cm imitujeme komín z cihel v různých barvách (cihlová, višňová, bílá, černá, hnědá). 1 tvárnice = imitace 1 řady cihel. Tento materiálně je poměrně cenově nákladný a má své nevýhody jako je vyšší váha nadstřešní části a horší izolační vlastnosti. Naopak výhodou je rychlá montáž s okamžitým finální m dokončením a některými zákazníky upřednostňované estetické hledisko vzhledu cihelného komínu.

 Nadstřešní část imitace černých cihel Nadstřešní část imitace bílých cihel 

 • Fasádní omítka

Nejčastěji používanou, cenově nejpříznivější, s nepřeberným množstvím možných odstínů s možností doladěním barvy ke stávající fasádě budovy a zároveň nejnepropustnější variantou je fasádní omítka (za předpokladu, že bude správně proveden a zpenetrován podklad a bude zvolena vhodná nepropustná omítka). Nevýhodou je časově náročnější technologický postup, vyžadující opakovaný příjezd montážníků. Jedná se doporučené řešení ošetření nadstřešní části komínu.

 Fasádní omítka Fasádní omítka 

 

 • Obkladové pásky:

Použití různých obkladových pásků může napodobovat různé materiály jako např. cihly, kámen či jiné. Tato úprava je dost finančně i časově náročná. Trvanlivost této úpravy nadstřešní části komínu záleží i částečně i na kvalitě použitých materiálů a jejího provedení. Toto řešení z našich zkušeností příliš nedoporučujeme, po několika letech se stejně pásky začínají odlupovat či se vydrolí spáry vlivem povětrnostních vlivů i při perfektně odvedené práci montážníka.

 

 • Obezdívka komínu:

Stejně jako u obkladových pásků či použití nadstřešních dekoračních tvárnic se jedná o vytvoření dojmu cihelného nebo kamenného komínu. Na rozdíl od tenkých pásků jsou ale prvky pro obezdívku či lícové cihly široké až několik centimetrů, což vyžaduje osazení krakorcové desky do místa, kde se bude začínat s obezdívkou komínu. Vzhledem k výšce nadstřešní části a celkové hmotnosti obezdívky by použití této varianty měl posoudit statik. Tato varianta je dost časově i technicky náročná a bude nejdražší z uvedených variant řešení nadstřešní části komínu. Velmi komplikované až nemožné je poté provedení funkčního oplechování, zvláště pokud nemá obezdívka hladkou lícovou plochu ale reliéfní (obezdívka imitující štípaný a přírodní kámen).

 

 • Oplechování nadstřešní části komínu:

Oplechování celé nadstřešní části komínu je další velmi trvanlivá a zároveň na údržbu nejméně náročná varianta. Vybrat si můžete pozinkovaný plech nebarvený, barvený, měď nebo titanzinek (vše je samozřejmě o ceně).

 Oplechování nadstřešní části 

Výběr nejvhodnějšího řešení je na Vás po zvážení trvanlivosti, funkčnosti, estetické stránky, časové náročnosti technologických postupů a v neposlední řadě finanční stránky.

 

Montáž doplňků:

 • montáž různých druhů komínových stříšek nebo lapače jisker
 • montáž střešního výlezu, lávky nebo plošiny

 

Připojení spotřebiče - montáž kouřovodu:

Dodáme i namontujeme vhodný kouřovod ze silnostěnné černé kouřoviny nebo nerezové kouřovody. Dodat i osadit můžeme také krbová kamna, krbové vložky a sporáky včetně připojení k sání externího vzduchu.

Zajišťuje i montáž kotlů na tuhá paliva včetně automatický kotlů.

Dodání a přípojení kouřovodů pro sporák na tuhá paliva, povrchová úpravy komína včetně malbyPřipojení kotle k nerezovému komínu  

Další různé práce:

 • připojení uzemění
 • zazdívání prostupů kouřovodů a prodloužených čistících otvorů přes zeď
 • drobné obkladačské a malířské práce
 • topenářské a instalatérské práce
 • po dohodě i další práce zde neuvedené

 

Revize spalinové cesty:

Revizi spalinové cesty nového komínu neprovádí každý kominík, ale pouze ten který je revizním technikem. Obvykle se provádí až dodatečně po připojení spotřebiče z důvodu, že i připojení spotřebiče (kouřovod) této kontrole podléhá. Následnou každoroční kontrolu spalinové cesty již může provádět „obyčejný“  kominík.

 

Pro poptávku montáže nás kontaktujte na uvedeném telefonu nebo emailem zaslaném na info@novykomin.cz