Kategorie

Informace

Nejprodávanější produkty

Sídlo firmy a výdejní sklad

NOVÝ KOMÍN s.r.o.   

Nádražní 19
257 22  Čerčany
(statek u Tesca)
 
po-pá 8:00 - 16:00 hod.
so - jen po předchozí dohodě

 
Obchodní oddělení:
605/86 22 83
 
Technické dotazy a montáže:
720/137 654
 
Sklad:
605/916 275
 
E-mail:
info@novykomin.cz
 

Novinky

Slevy

Naše prodejny

Naše prodejny

Prodejna NOVÝ KOMÍN s.r.o. v Čerčanech

TOPlist

REKONSTRUKCE KOMÍNŮ

Před rekonstrukcí komínu Vás navštíví technik, který prohlédne na místě celý Váš komín, navrhne nejvhodnější řešení rekonstrukce, popřípadě i několik variant a následně vyhotoví a zašle přesnou cenovou nabídku a to vše bezplatně!

Naše služby poskytujeme hlavně v oblasti Benešov u Prahy a okolí (po dohodě i jinde). 

Pro domluvení osobní prohlídky a bližší informace ho neváhejte kontaktovat na tel. čísle: 720/137 654 p. Sochovič Jaroslav

!!! Upozorňujeme, že technik je velmi vytížený a v případě, že nezvedá ihned telefon, je na střeše u komína, proto většinou volá zpátky, nebo ho zkuste kontaktovat později !!!

 

JAK POZNÁM, ŽE JE POTŘEBA REKONSTRUOVAT KOMÍN?

 

Nadstřešní část komínu je nejvíce namáhanou částí, působí na ni povětrnostní vlivy, spaliny a kondenzát, který vzniká vlivem ochlazování komínu v nadstřešní části, proto je ve většině případech nutnost rekonstrukce viditelná již při prvním pohledu na komín.

 

 Nejčastější závady jsou:

 • rozpadlé zdivo (cihly) nebo krycí deska či dokonce prasknutí nadstřešní části
 • vypadaná malta ze spár
 • prasklé komínové vložky
 • prosakující dehtové skvrny skrz zdivo stékající po komínu
 • v místnostech kudy prochází komín je cítit sirný zápach
 • unikání kouře do místnosti při přikládání
 • nedostatečný tah při výměně spotřebiče či změně paliva
 • nefunkční oplechování

 Prosakující dehet Nevhodně opravená nadstřešní část komínu cca 2 roky po rekonstrukci Poškozený komín

Špatný stav nadstřešní části ohrožuje funkčnost celého komína. Vždy je lepší udržovat nadstřešní část komínu průběžně, než čekat na vyloženě havarijní stav, kdy je pak již nutné celou horní část komína zbourat a postavit znovu. V případě neřešení takového stavu může dojít k uvolnění části zdiva či dokonce k pádu celé nadstřešní části a následkem je vážné poškození střechy a ohrožení bezpečnosti a zdraví lidí!

 

ALE CO S TÍM?

 

Jak vyřešit nevyhovující stav nadstřešní části komínu závisí na jejím stavu, míře poškození a finančních možnostech zákazníka. Nutností je také zjistit, jestli je nevyhovující pouze nadstřešní část komínu nebo je nutné rekonstruovat celou spalinovou cestu vložkováním případně i vyfrézováním.

 

Oprava nadstřešní části:

V případě méně závažného poškození menšího rozsahu je možná oprava např.:

 • vyspárování zdiva

 • výměna prasklé vložky*

 • výměna krycí desky 

 • osazení ukončovacího límce a nerezové stříšky

 • zateplení nadstřešní části

 • oprava či provedení vhodné povrchové úpravy komína

 • oprava či výměna oplechování komínu

 

*Často se setkáváme s tím, že je poslední vložka prasklá z důvodu, že je nesprávně provedená krycí deska a není dodržena dilatace mezi komínovou vložkou a krycí deskou - vložka byla zabetonována do krycí desky, vlivem ohřátí spalinami se komínová vložka roztahuje a pokud se nemá kam roztáhnout, tak praskne.

Nadstřešní část před rekonstrukcí Pyšely - Doly Nadstřešní část po rekonstrukcí Pyšely - Doly

Ubourání nadstřešní části a výstavba nové:

V případě závažnějšího poškození, je vhodnější nadstřešní část (buď pouze část nebo dokonce celou část komínu na půdě) zbourat a vystavět znovu.

 

Varianty čím ji nahradit jsou:                                                                                                                                                           

 1. Vyzdění z komínových tvárnic, uvnitř musí být keramická či nerezová vložka obalená komínovou izolací. Takto nově postavená nadstřešní část musí být co nejdříve oplechována a povrchově upravena vhodnou úpravou odolnou vůči povětrnostním vlivům (více o různých povrchových úpravách komínu, včetně fotografií naleznete v sekci montáže komínů).                                                                                                                                                         
 2. Nahrazení nadstřešní části nerezovým izolovaným nástavcem.

Pokud je čištění komínu ze střechy obtížné či nemožné, je nutné u obou variant osadit do spalinové cesty kontrolní čistící dvířka.

Varianta ubourání je samozřejmě výhodnější z hlediska životnosti nově postavené části.

 

 

ÚPRAVY A OPRAVY SOUPOUCHŮ A DVÍŘEK

 

Při změně spotřebiče je častým jevem, že je potřeba jiný druh připojení pro spotřebič (sopouch 90°/ 45°), sopouch nebo čistící díl jsou potřeba v jiné výšce, z jiné strany komínu nebo v jiném podlaží než bylo při původním spotřebiči.

Pokud tuto změnu nelze vyřešit kouřovody nebo vybetonováním soklu pod nový spotřebič, je v takovém případě nutné přistoupit k vysekání nového otvoru pro sopouch nebo čistící dvířka do stávajícího zdiva či komínové vložky.

V případě prasknutého sopouchu se nevyhovojící vyseká a nahradí opravou sopouchu.

Tyto stavební zásahy sebou vždy nesou značné riziko možnosti poškození komínu a jeho statiky, proto toto řešení doporučujeme dělat pouze v krajním případě, že není jiná možnost řešení.

Takovýto zásah je finančně i časově náročný a nelze zaručit dobrý výsledek prací - tyto práce provádíme pouze po odsouhlasení zákazníkem, že dílo bude bez záruky výsledku a na jeho zodpovědnost!