Úvodní stránka » E-shop » Kotle na tuhá paliva » Automatické kotle » Automatický kotel Buderus Logano G221 A - 30kW

Automatický kotel Buderus Logano G221 A - 30kW

Automatický kotel Buderus Logano G221 A - 30kW

Automatický kotel Buderus Logano G221 A

Litinový článkový teplovodní kotel na tuhá paliva s výkony 25 a 30 kW

Určený pro spalování dřevěných pelet, černého a hnědého uhlí

Doba hoření až 72 hodin v běžném provozu

Tepelná účinnost dle paliva až 80%

Splňuje emisní třídu 3 (dle EN 303-5)

Umístění zásobníku levé i pravé (nutné vybrat)

❚ Doprava zdarma při platbě předem (doprava Buderus)

❚ Zajišťujeme montáž tohoto kotle

❚ Kotel je k vidění v provozu přímo na prodejně

Možnosti:
Akční cena: 74 217,77 Kč s DPH 89 419,00 Kč
bez DPH: 61 337,00 Kč
17%
Dostupnost: u dodavatele

Automatická regulace přívodu primárního vzduchu, manuální regulace sekundárního vzduchu

Pro systémy se samotížným i nuceným oběhem otopné vody, s otevřenými i uzavřenými expanzními nádobami

Modulace výkonu dle teploty vody a teploty spalin

Přídavné moduly pro rozšíření funkcí regulace až na 2 okruhy vytápění, regulace kotle dle venkovní teploty, ethernet, GSM, prostorové termostaty s grafikou)

Automatický kotel Buderus Logano G221 A - 30kW
Jmenovitý výkon: 30 kW
Regulovatelný výkon: 9-30 kW
Parametry paliva: Pelety A1, černé a hnědé uhlí hrášek nebo ořech 2 (do 20mm) - vlastnosti paliv dle normy ČSN EN 303-5
Doba hoření: cca 30 hodin při jmenovitém výkonu
Objem zásobníku: 385 l
Rozměry s hořákem a zásobníkem (h x š x v): 900 x 1100 x 1600mm
Hmotnost s prázdným zásobníkem cca: 400 kg
Tah komína: 20 Pa
Průměr kouřovodu: 150mm
Napětí / příkon: 220V/300W
 

Automatický kotel Buderus Logano G221 A

Automatický kotel Buderus Logano G221 A je určen ke spalování hnědého, černého uhlí a pelet. Jedná se o automatický kotel s občasnou kontrolou obsluhy (min. 1x denně). Kotel je určen k vytápění objektů a nepřímé ohřívání teplé užitkové vody tepelným výkonem 25 nebo 30kW. Kotel je dodáván s umístěním zásobníku a hořáku na levé nebo pravé straně. Respektujte vždy údaje uvedené na typovém štítku kotle (výkon, specifikace paliva, max. provozní teplota atd.)

Maximální dovolená provozní teplota kotle je 80°C. Kotel je vybaven zařízením, které při překročení teploty odpojí přísun paliva. Minimální doporučená teplota kotlové vody je 65°C. Při provozu kotle na nižší teplotu vzniká nebezpečí kondenzace spalin na stěnách kotle.

Maximální provozní tlak 4 bary.

Maximální elektrický příkon 220V/240W.

Spotřeba elektrické energie:

Spotřeba elektrické energie 

Kotel G221 A – automat je určen pro spalování předepsaného paliva:

Předepsané palivo

Tuhá bio paliva musí odpovídat normě ČSN EN 14961-2, fosilní paliva normě ČSN 44 1406.

 • Kotel může pracovat pouze v automatickém režimu podávání paliva do hořáku. Podávání paliva a hoření je řízeno elektronickou řídící jednotkou pomocí teploty kotlové vody a teploty spalin.
 • Teplo vzniklé ve spalovacím prostoru se přenáší na otopnou vodu ve výměníku tepla, který je tvořen litinovým tělesem.
 • Opláštění je vyplněné izolačním materiálem a zabraňuje tak ztrátám sáláním a pohotovostním ztrátám.

Popis kotle

Součásti kotle

Těleso výměníku

Těleso kotle je vyrobeno ze speciální šedé litiny. Těleso výměníku slouží k účinnému předání tepla ze spalin do ohřívané vody a zachycení polétavého prachu. Z těchto důvodů je ve výměníku umístěna keramická tvarovka a ekonomizéry. Dvířka výměníku slouží k čištění samotného výměníku a kontrolu plamene. Jakékoliv netěsnosti výměníku snižují účinnost spalování. Kontrola plamene se provádí postupným, pomalým otevíráním spodních dvířek výměníku. Za spodní část výměníku je také uchycen katalyzátor, který má za úkol zvýšit teplotu hoření paliva v hořáku a snížit emise. Těleso výměníku je opatřeno opláštěním.

Podstavec s popelníkem

Podstavec s popelníkem je vyroben z oceli. Podstavec nese těleso výměníku a je v něm uchycen hořák. Dále je zde umístěn popelník. Podstavec je tepelně izolován z důvodů úniku tepla do okolí. Dvířka podstavce slouží k vybírání popela. Popelník je dimenzován na objem popela vzniklý po dobu 12h provozu na jmenovitý výkon.

šnek

a). Šnek je vyroben také z litiny. Šnek je vedený na obou koncích. Na konci hořáku z venkovní strany je umístěna převodovka s elektromotorem. Převodovka je spojena se šnekem pomocí střižného kolíku, který slouží jako pojistný člen proti poškození motoru, převodovky a šneku v případě zablokování palivem. Pojistný kolík je umístěn pod plastovou krytkou. Mezi šnekem a pojistným členem je umístěna spojka, eliminující případnou osovou a délkovou nesouměrnost šneku a pohonu.

b). Vedle pohonu je umístěna příruba pro násypku. Spojení násypky a hořáku je nutno provést těsně. Jakákoliv netěsnost může způsobit únik spalin do prostoru kotelny a zvyšuje riziko prohoření paliva do násypky.

c). Za přírubou pro násypku je umístěna příruba pro připojení ventilátoru. Na spodní straně podavače je umístěno čidlo teploty proti prohoření paliva.

d). Uvnitř podstavce je umístěna retorta hořáku. Retorta hořáku je obdélníkového průřezu s jemně rozdělenými vstupy spalovacího vzduchu napomáhající k dosažení vysoké účinnosti spalování a nízkých emisí. Otvory v retortě je nutné udržovat průchozí. Při jakékoliv manipulaci je třeba retortu zatmelit vysokoteplotním tmelem (kamnářský tmel). Jakékoliv netěsnosti mezi retortou a hořákem silně ovlivňují kvalitu spalování.

Ventilátor

Ventilátor je řízený změnou napájecího napětí se zpětnou vazbou měření otáček ventilátoru snímačem. Otáčky ventilátoru se mohou pohybovat od 700 ot./min. do 2600ot./min. Je zakázané jakkoliv upravovat (zmenšovat, blokovat) otvory pro nasávání vzduchu ventilátoru.

Násypka paliva

Násypka paliva je vyrobena z ohýbaného, svařovaného plechu. Násypka musí být těsná. Otevření dvířek násypky během provozu kotle je povoleno jen po dobu nezbytně nutnou k naplnění násypky. Násypka je vybavena snímačem otevření dvířek násypky. Po dobu otevření násypky není kotel v provozu.

Řídící jednotka

Řídící jednotka řídí podávání paliva a výkon ventilátoru na základě teploty topné vody a teploty spalin. Řídící jednotka je vybavena širokými možnostmi řízení a připojení dalšího zvláštního příslušenství.

Základní dodávka kotle

 • Kotle s podavačem paliva, násypníkem a ventilátorem
 • Lišta pro vedení kabelů
 • Řídící jednotka s kabeláží
 • Typový štítek kotle
 • Těsnění příruby dopravníku 2x (1x náhradní)
 • Cihly na rošt kotle
 • Ekonomizéry
 • Vypouštěcí / napouštěcí ventil
 • Pružina kapiláry

Zhášecí systém

 • Hadice
 • 2x stahovací sponka
 • Držák kanystru
 • Kanystr s redukcí

Krabice opláštění

 • Kartáč s táhlem
 • Pohrabáč
 • Sada panelů: přední, boční s výřezem pro dopravník, boční bez výřezu, zadní, horní, kryt dvířek podstavy hořáku, panel víka zásobníku, horní panel zásobníku
 • 2x lišta pro upevnění bočních panelů (levá a pravá lišta)
 • Sada izolací kotlového tělesa: boční 2x, zadní, horní
 • Sada izolací podstavy hořáku: boční s výřezem pro dopravník, boční bez výřezu, zadní
 • Izolace krytu dvířek podstavy: v sáčku šroub M5x10 6x, šroub M4x16 11x, křídlová matice, šroub se zápustnou hlavou, samořezný šroub 4x, plochá podložka 5x

Zvláštní příslušenství (pouze na objednávku)

 • Modul ST61W4 k řídící jednotce (max.2)  pro ekvitermní řízení topného okruhu pomocí směšovacího ventilu
 • Pokojový termostat TECH
 • GSM modul TECH pro ovládání pomocí mobilního telefonu
 • Ethernet modul TECH pro připojení k PC

Tabulka rozměrů

Rozměry kotle

Technické údaje

Připojení na otopný systém

Kotel je podle ČSN EN 303-5 určen pro rychle odpojitelnou soustavu

 • Soustava je vybavena havarijním termostatem, který odpojí přísun paliva a vzduchu do kotle
 • Nemusí být vybaven bezpečnostním tepelným výměníkem

Otopný systém musí být napuštěn vodou, která splňuje požadavky ČSN 07 7401 a zejména na její tvrdost.

Na vstupu kotle musí být instalováno zařízení pro zvýšení teploty vratné vody min. 65°C jako ochrana proti nízkoteplotnímu provozu. Potrubí otopného systému nesmí zavádět síly na připojovací prvky kotle. Doporučujeme montovat uzavírací ventily před a za čerpadlo a filtr z důvodu snadného čištění filtru nebo výměny čerpadla. Zvýšenou pozornost věnujte instalaci pojistného tlakového ventilu. Pojistný tlakový ventil musí být namontován na připojovací potrubí na výstupu z kotle v maximální vzdálenosti 0,5m. Mezi kotlem a pojistným ventilem nesmí být namontován uzavírací ventil.

Použití tlakové expanzní nádoby:

Při montáži tlakových expanzních nádob k ocelovým kotlům do 50kW musí být respektovány níže uvedené zásady:

 • Přívodní potrubí k tlakové expanzní nádobě musí být co nejkratší, bez uzavírek a s možností dilatace. Expanzní nádoba musí být umístěna tak, aby nemohlo dojít k ohřátí nádoby sálavým teplem.
 • Každá otopná soustava musí být opatřena nejméně jedním spolehlivým pojistným ventilem, umístěným na výstupním potrubí na kotli a manometrem. Umístění, montáž a světlost pojistných ventilů musí odpovídat ČSN 06 0830
 • Při montáži pojistného ventilu je zapotřebí překontrolovat správnost jeho seřízení maximálním provozním přetlakem, při kterém se musí pojistný ventil otevřít. V případě vyššího otevíracího tlaku pojistného ventilu je nutno provést nové seřízení (výměnu)
 • Montáž a seřízení pojistného ventilu, montáž s přezkoušením a úpravou tlaku plynu v tlakové expanzní nádobě smí provádět jen firma k tomu oprávněná. 

Instalace kotle

Kotel je přepravován ve smontovaném stavu, nicméně se předpokládá nutnost jeho demontáže před umístěním v místě instalace.

 • Demontáž zásobníku paliva
 • Demontáž podavače

Takto rozložený kotel je možno snadněji transportovat na místo instalace.

Obsluha a údržba kotle

Kotel je určen k automatickému provozu s občasnou kontrolou. Minimální doba provozu kotle na jmenovitý výkon s předepsanými druhy paliva je 30 hodin. Palivo je automaticky dodáváno pomocí šneku z násypky paliva. Maximální možné naplnění násypka paliva je po spodní hranu otvoru násypky. Minimální doporučené množství paliva je po spodní hranu ohybu násypky. Kontrola plamene je možná pomalým, postupným otevíráním spodních dveří tepelného výměníku (litinová prostřední dvířka).

Řídící jednotka kotle

Řídící jednotka kotle ST-702 umožňuje řídit provoz kotle a další komponenty topného systému. Řídí podávání paliva, ventilátor spalovacího vzduchu, čerpadlo topného systému, čerpadlo pro ohřev zásobníku teplé vody.

K regulátoru je možné připojit datový prostorový termostat ST-208 nebo běžný termostat On/Of, modul pro řízení topných okruhů, modul GSM pro řízení jednotky mobilním telefonem nebo modul pro připojení sítě PC.

K ovládání a nastavování parametrů jednotky se používá otočný spínač, který umožňuje jednoduché nastavení potřebných parametrů.

Řídící jednotka

SERVIS

Vážený uživateli kotle Buderus,

v případě, že hledáte oprávněnou servisní organizaci k odstranění závady, provedení údržby nebo uvedení do provozu kotle Buderus do 50 kW, volejte prosím telefonní číslo:

Tel.: 840 111 150

Provozní doba:

Pondělí – pátek: 8 – 19 hodin    

Sobota: 9 – 14 hodin.

Abyste urychlili vyřízení této žádosti, připravte si prosím doklady k Vašemu kotli Buderus jako je záruční list a návod k obsluze. Správné určení typu kotle Buderus, případně datum jeho uvedení do provozu a stručný popis závady jsou velmi potřebné pro úspěšné vyřízení. Pověřená servisní organizace Vás bude poté zpětně telefonicky kontaktovat.         Děkujeme vám za Váš zájem o tuto službu.

Logo Buderus     Logo Bosch

 


Nákupní košík

Kusů: 0
Cena: 0,00 Kč s DPH
0,00 Kč bez DPH

Kontakt

Výdej zboží: NOVĚ!!!
NOVÝ KOMÍN s.r.o.
Nádražní 19
257 22 Čerčany
(statek u Tesca)

po-pá 8.00-16.00
so - jen po dohodě

od Prahy po D1
exit 21 poté cca 6km odbočka Čerčany

od Brna po D1 exit 29 poté přes Vranov,Přestavlky
Obchodní oddělení:
605/86 22 83

Technické dotazy:
720/137 654

Montáže:
605/916 275

TOPlist